Allmänna villkor

Generella upplysningar

Sweden Rescue AB
Orgnr: 559050-2737

Jägarvägen 2

136 75 Vendelsö
info@swedenrescue.se
+46 8 26 67 67

Köpvillkor

§1 Allmänt

Denna hemsida ägs och drivs av Sweden Rescue AB med organisationsnummer 559050-2737.
Alla bilder och information på hemsidan ägs av Sweden Rescue AB och får inte kopieras eller användas utan skriftligt tillstånd.

§2 Priser

Alla priser anges i svenska kronor (kr) och inkluderar, om inget annat anges gällande moms, för närvarande 25 %. Vi reserverar oss för eventuella prisfel samt prisändringar på grund av ändrade inköpspriser, förändringar i valutaläget eller ändrade momssatser. Om felaktigt pris har angetts för en vara som kunden har beställt så kommer Sweden Rescue AB att meddela kunden om detta och invänta kundens godkännande av det korrigerade priset innan Sweden Rescue AB fortsätter med beställningen.

§3 Betalning

Sweden Rescue AB använder på vår hemsida betallösning från Svea Ekonomi. Deras Checkout lösning har stöd för de flesta betalningar så som, faktura, kort, direktbetalning och delbetalning. Du kan handla både som konsument och företag. Läs mer om Svea Ekonomi här.

§4 Leverans

Sweden Rescue AB har som mål att skicka alla beställningar som läggs vardagar innan kl 14.00 redan samma dag. Normalt sker då leverans till kund inom 1 till 4 arbetsdagar.
Priset för frakt och valt leveranssätt framgår alltid i din varukorg eller i kassan innan du slutför ditt köp.


Leveranssätt

Vår primära transportör är DHL, som har flertalet utlämningsställen i Sverige.Vi erbjuder för närvarande våra kunder följande leveranssätt:
DHL Servicepoint för försändelser till privatpersoner - Leveransen sker till kundens närmaste utlämningsställe. När leveransen kommit fram till utlämningsstället, får kunden en avisering via SMS eller e-post. Om kunden inte hämtar ut försändelsen inom 3 arbetsdagar, får kunden även en avisering via e-post, SMS eller postbrev. Om kunden inte hämtar ut försändelsen inom 14 arbetsdagar från första avisering, returneras försändelsen till Sweden Rescue AB, vilket medför returavgifter. På kundens initiativ och mot en kostnad kan Sweden Rescue AB förlänga liggetiden hos utlämningsstället och även ändra leveransadressen.
DHL Företagsaket för försändelser till företag.

 

Avgifter

Outlösta paket - Om vi får tillbaka paket som inte tagits emot eller hämtats ut från transportörens serviceställe, debiterar vi kunden för fraktkostnaderna plus en hanteringsavgift på 150 kr. Har man haft 3 outlösta paket kommer ens kundnummer att spärras för handel hos oss.

 

Ändrat förfogande

Vill man ändra leveransadress eller mottagare för en leverans efter att leveransen har lämnat vårt eller leverantörens lager, utgår en avgift om 225 kr per paket (kolli).


Förlänga liggetid

Vill man förlänga liggetiden för en leverans hos ett serviceställe, utgår en avgift om 275 kr per paket (kolli). 

§5 Ångerrätt

Ångerfrist

Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) ger en konsument som köper en vara på distans (t ex via Internet) en lagstadgad ångerfrist på 14 dagar. Det innebär att man som kund har 14 dagar på sig, från den dag en vara mottogs, att meddela oss ifall man inte vill ha den. Orsak till varför man ångrat sitt köp behöver inte anges.

 

Aktsamhet

Ångerrätten omfattar en laglig rätt att undersöka att en vara man beställt från oss fungerar/passar. Observera dock att den lagstadgade ångerrätten endast gäller om varan returneras i "väsentligen oförändrat skick". Observera även att merparten av våra produktförpackningar är plomberade och anses ej säljbara om plombering är bruten. När det gäller hållare för mobila enheter går de flesta produkter att testa innan förpackningen öppnas.

Undantag

Vissa varor är undantagna från den lagstadgade ångerrätten med stöd i lagen, till exempel specialbeställda varor, varor som förändras på kunden begäran (till exempel med tryck).


Tillverkningsprodukt

Observera att ångerrätt ej gäller för tillverkningsprodukt eftersom denna är speciellt tillverkad utifrån Konsumentens specifikationer. Produkten kan alltså inte avbeställas efter det att beställningsprocessen påbörjats och ej heller returneras efter leverans. Detta gäller samtliga av våra reflexmaterial då dessa tillverkas vid order. 

 

Retur

Om du som konsument utövar din ångerrätt, ska du utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar på egen bekostnad lämna eller sända tillbaka varan till Sweden Rescue AB. Vid ångrat köp återbetalar vi kostnaden för de returnerade varorna, detta förutsätter dock att de returnerade varorna inklusive produktförpackningar är i oförändrat och säljbart skick, det vill säga oanvända, ej förstörda och ej skadade. Observera att merparten av våra produktförpackningar är plomberade och anses ej säljbara om plombering är bruten. Om de returnerade produkterna inte längre är i säljbart skick, äger Sweden Rescue AB rätt att göra avdrag på upp till hela varukostnaden. Återbetalning sker först efter att vi mottagit dina varor i retur alternativt att vi fått en kopia på frakthandlingar som visar att returen är skickad. Om kunden önskar returnera en vara, vänligen kontakta Sweden Rescue AB per e-post info@swedenrescue.se eller telefon 08- 26 67 67. Vid mail ska det tydligt framgå att ärendet avser en retur.
Enligt distanshandelslagen har vi 30 dagar på oss att hantera och kreditera returer.
Observera att du som kund bär risken för varan från tidpunkten den har levererats till dig.
Om ditt returpaket väger mer än 20 kg och paketets längsta sida är över 90 cm skall du kontakta oss för hjälp med hantering av retur.
Prisuppgifter för kundens fraktkostnad vid retur hittar du på PostNord eller DHL.


Returer skall skickas till:
Sweden Rescue AB
Returförsändelse
Jägarvägen 2
136 75 Vendelsö
Sverige                                                                                                            

§6 Reklamationer

Vid reklamationer eller fel leverans ombeds kunden att inom skälig tid kontakta Sweden Rescue AB per e-post info@swedenrescue.se.se och noggrant beskriva felet. Sweden Rescue AB kommer därefter att skicka en returfraktsedel till kunden för att ge kunden möjligheten att skicka tillbaka de reklamerade eller felaktiga
varorna på Sweden Rescue AB:s bekostnad. Reklamationsrätten gäller i 3 år. Du som kund får efter kontroll av produkten den reparerad, utbytt eller köpet återbetalat, alternativt avdrag på priset beroende på vilket fel som konstateras. Det är ett krav att reklamationen är berättigad och att skadan inte uppstått i till följd av oaktsamhet eller felaktigt användande. Vid eventuell tvist följer vi alltid Allmänna Reklamationsnämndens beslut.

§7 Garanti

Normalt lämnar vi ett (1) års garanti på våra varor, med undantag för förbrukningsvaror. Garantin gäller om någon vara, trots normal användning, skulle gå sönder eller sluta fungera inom denna tidsperiod. Garantin gäller från inköpsdatum och omfattar endast reparation eller utbyte av produkten vid funktions-, fabrikations-, eller materialfel. Fakturan/garantibevis eller kvitto skall kunna uppvisas vid garantianspråk. På produkter som har utökad garantitid framgår detta av informationen på produkten.

§8 Ansvarsfrihet

Vissa av våra produkter innehåller starka neodymmagneter som kan vara skadliga för vissa typer av hårddiskar, kreditkort och andra känsliga produkter. Sweden Rescue AB tar under inga omständigheter ansvar för skada på externa produkter som används tillsammans eller i närheten av dessa hållare.

§9 Personuppgifter & Sekretess

För att ingå ett avtal (köp) med oss behöver i följande uppgifter om dig som kund:

Namn, adress, telefonnummer och e-post adress. Vi registrerar dessa kunduppgifter främst för att vi ska kunna leverera varan till dig.
Personuppgifterna registreras hos oss och sparas i fem år, därefter raderas alla uppgifter. 
Vi lämnar vid behov din e-post adress till tredje man som t ex Trustpilot och andra liknande sidor.
Dina uppgifter vidarebefordras eller sälj INTE till tredje man.
Som registrerad kund hos Sweden Rescue AB har du alltid rätt att göra ändringar och invändningar gällande uppgifterna. Du har också rätt till att få fullständig insyn i vilka uppgifter
som finns registrerade.

Se även våra separata villkorPersonuppgiftsbehandling (GDPR) för mer information om hantering av dina personuppgifter. 

Cookies

Enligt den nya lagen om Elektronisk Kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla personer som besöker en webbplats informeras om användning av cookies. Cookies är textfiler som vi överför till din dators hårddisk genom din webbläsare. Syftet med cookies är att möjliggöra för våra system att känna igen din webbläsare för att kunna tillgodose vissa funktioner, så som att spara artiklar i din varukorg mellan dina besök.

 

Villkorsändringar

Förändringar i vår affärsverksamhet kan medföra ändringar i våra allmänna villkor. Vi rekommenderar därför att våra kunder vid återbesök uppdaterar sig om villkoren.
Har du frågor angående våra villkor är du alltid välkommen att kontakta oss.

§10 Force majeure

Sweden Rescue AB är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl. a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighets beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t. ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden. Vi reserverar oss vidare för bild och textfel.


Dessa köpvillkor gäller från och med: 2016-05-18