Konturmarkeringstejp

Konturmarkeringstejp

Avery Konturmarkeringstejp på rulle 50 meter för hårda ytor

Reflexmärkningar (kontur- och linjemärkning) på tunga 
och långa fordon

8 § Lastbil av kategori N2 med totalvikt över 7 500 kg och lastbil av kategori N3 samt släpvagn av kategori O3 och O4 vilka tas i bruk den 10 juli 2011 eller senare, ska ha reflekterande märkningar (kontur- eller linjemärkning) som är typgodkända enligt ECE-reglemente 104 och installerade enligt avsnitt 6.21 i ECE-reglemente 48. Tunga och långa fordon som tagits i bruk före den 10 juli
2011 får ha reflekterande märkningar enligt ECE-reglemente 104 i den utsträckning som framgår av Annex 9 i nämnda reglemente under förutsättning att dessa vid belysning inte återkastar rött ljus framåt eller vitt ljus bakåt.

Personbil av kategori M1 och släpvagn av kategori O1 får inte ha dessa reflexmärkningar. Reflexmärkningar får dock 
finnas på personbil klass II och övriga fordonskategorier under förutsättning att kraven i första eller andra stycket är uppfyllda. 
Om fordonets konstruktion, utformning eller användningskrav inte medger installation av konturmärkning, får linjemärkning i stället installeras. 
_______________________________________________ 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 13 mars 2008.

 

  • Avery konturutmärkningstape uppfyller alla kriterier enligt ECE 104
  • Produkten finns i två utföranden, en för hårda materiel och en för mjuka, t.ex. kapellväv
  • För att klara den utsatta miljön på tunga fordon är Averys konturutmärkningstape konstruerade som enskiktsmaterial (metalliserad prismatisk) utan risk för läckage av smuts och fukt (kantförslutning behövs ej)
  • Averys konturutmärkningstape är den enda på marknaden som behåller högsta möjliga reflektion oavsett monteringsriktning (patenterat av Avery)

Material från Avery

  • Artikelnummer: Konturmarkeringstejp
  • Tillgänglighet: I lager
  • 0.00kr
  • Exkl moms: 0.00kr